உலகம் தேடும் ஒரே புத்தகம் எங்கள் தலைவன் பிரபாகரன்

உலகம் தேடும் ஒரே ஒரு புத்தகம்…!

அறமும் நெறியும் வீரமும்

அளவிட முடியா ஈகமும்

அலையாய் ஆடும் முகவரிக்கும்

பார் முழுதும் மாந்தர்

படித்து படித்து பயனிலை

ஆன்மா அளக்கும் கருவியாய் ,!!

வேஷம் போடா நேசமும்

நடிக்காத தெரியா புன்னகையும்

என்றும் மாறா இன்முகமும்

மதியும் ஒளியும் ஒன்றாகி ,,!!,,

அவனியில் ஒருநாள்

ஆண்டவனும்

அழுது தொழுதான் .

புரட்டி பிடித்த வரிகளை எண்ணி ,,!!

கற்றிட நூலகம் தேவையின்றி

தேடும் தேடல்

இனத்தின் இருப்பில்

அடியும் நுனியும் அறியா

அறிவுக் குளங்கள்

ஞானம் தேடும்

மறைநூல் .

நாய்க்கும் நரிக்குக்கும்

அரிக்கும் பரிக்கும்

அகத்தை திறக்க உலகம்

தேடும் ஒரே ஒரு புத்தகம்…!

எங்கள் தலைவன் பிரபாகரன்….

Ninaivil

திரு அனித் சதாசிவம்
திரு அனித் சதாசிவம்
மட்டக்களப்பு கோட்டைக்கல்லாறை
சுவிஸ்
18 MAY 2019
Pub.Date: May 24, 2019
திரு பூலோகசிங்கம் சுந்தரலிங்கம்
திரு பூலோகசிங்கம் சுந்தரலிங்கம்
யாழ். சாவகச்சேரி
கனடா
21 MAY 2019
Pub.Date: May 23, 2019
திருமதி சிவபாக்கியம் பரமசாமி
திருமதி சிவபாக்கியம் பரமசாமி
யாழ். எழுதுமட்டுவாள்
கனடா
21 MAY 2019
Pub.Date: May 22, 2019
திருமதி மகேஸ்வரி குருமூர்த்தி
திருமதி மகேஸ்வரி குருமூர்த்தி
கிளிநொச்சி வட்டக்கச்சி
கனடா
19 MAY 2019
Pub.Date: May 20, 2019
அமரர் சண்முகம் தவக்குமார் (நந்தன்)
அமரர் சண்முகம் தவக்குமார் (நந்தன்)
யாழ் வல்வெட்டி
கனடா
17.4.2019
Pub.Date: May 17, 2019